Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh mở rộng.

Theo đó, dự án được triển khai tại xã Kim Thái và xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định với quy mô gần 45ha, tổng mức vốn đầu tư hơn 320 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư (CTCP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh) hơn 96 tỉ đồng.

Thời hạn thực hiện dự án từ ngày 20.12.2021 đến ngày 20.12.2057.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án,…

Đồng thời, tỉnh này phải có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá việc triển khai dự án theo quy định pháp luật về đất đai, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

Được biết, KCN Bảo Minh chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010 với diện tích 155ha, thuộc địa phận ba xã Liên Minh, Liên Bảo và Kim Thái.

Cuối tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh Nam Định đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Bảo Minh mở rộng.

Phạm vi quy hoạch mở rộng KCN thuộc địa phận xã Kim Thái và xã Liên Minh, huyện Vụ Bản.

Tổng diện tích lập quy hoạch mở rộng hơn 49ha. Trong đó, diện tích đất quy hoạch KCN gần 45 ha, đất hành lang giao thông, đất hành lang thủy lợi, đất hạ tầng kỹ thuật,… khoảng 4,56 ha.

Diện tích KCN Bảo Minh sau khi mở rộng hơn 193ha; quy mô lao động dự kiến khoảng 18.000 người.