Tuyến đường Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65km từ QL21B đến đường bộ ven biển theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng được chấp thuận đầu tư với tổng kinh phí gần 6.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Nam Định và nguồn vốn hợp pháp khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65km từ QL21B đến đường bộ ven biển theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, giải phóng mặt bằng với mặt cắt ngang khoảng 100m trên phạm vi toàn tuyến; hoàn thiện các công trình trên tuyến, xây dựng mới 1 đơn nguyên cầu Lạc Quần.

Tổng mức đầu tư dự kiến dưới 6.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án xây dựng tuyến đường ven biển tỉnh Nam Định đã được khởi công từ tháng 9/2020 có tổng chiều dài toàn tuyến là 65,58km, đi qua 24 xã, thị trấn thuộc ba huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng.

Điểm đầu kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình tại Km0+00 (đê hữu sông Hồng, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy); điểm cuối kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Ninh Bình tại Km65+580 (bờ tả sông Đáy, đê biển xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng).

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ, hai làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11m. Dự án có tổng mức đầu tư 2.655 tỉ đồng.