Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất bổ sung xây dựng bến cảng Xuân Thiện Nam Định vào quy hoạch cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021- 2030. Dự kiến, công suất thông qua của cảng sẽ đáp ứng nhu cầu hàng hóa xuất/nhập bằng đường biển khoảng từ 42,6 – 48,1 triệu tấn.

Trong báo cáo mới nhất gửi lên Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị bổ sung bến cảng Xuân Thiện Nam Định vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 1 theo đề xuất của UBND tỉnh Nam Định.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng biển Nam Định là cảng biển loại III được quy hoạch Khu bến Hải Thịnh – Cửa Đáy, có phạm vi là vùng đất và vùng nước khu vực Ninh Cơ, từ của Lạch Giang đến Cửa Đáy.

Trên cơ sở đánh giá quy mô, công suất các cơ sở công nghiệp là đối tượng phục vụ của cảng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá đề xuất về quy mô bến cảng là cơ bản phù hợp với nhu cầu nhập nguyên vật liệu và xuất sản phẩm phục vụ các cơ sở công nghiệp ở khu vực.

Cục Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh, việc đầu tư bến cảng phải đồng bộ với tiến trình đầu tư các dự án công nghiệp gắn với cảng và do khu vực không có lợi thế để phát triển cảng cho tàu trọng tải lớn, việc đầu tư bến cảng đòi hỏi chi phí rất lớn, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm đầu ra (thép, Xi măng).

Cục khuyến nghị nhà đầu tư cần nghiên cứu, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của việc đầu tư tổng thể các hạng mục công trình bến cảng

Công ty CP Xuân Thiện Nam Định có trách nhiệm báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư tại địa phương để được hướng dẫn các thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư bến cảng và thực hiện các nghĩa vụ về thuế, đồng thời tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư khi các bến cảng khác tại khu vực được đầu tư xây dựng đủ để đáp ứng nhu cầu tại khu vực.

Trước đó, UBND tỉnh Nam Định có đề nghị Bộ GTVT xem xét bổ sung các bến cảng chuyên dùng Xuân Thiện Nam Định tại huyện Nghĩa Hưng vào hệ thống Nhóm cảng biển số 1 và của Sở GTVT Nam Định về việc Bổ sung bến cảng chuyên dùng.

Đến năm 2030, bến cảng sẽ đáp ứng lượng hàng thông qua từ 42,6 đến 48,1 triệu tấn. Kết cấu bến cảng thiết kế tiếp nhận cỡ tàu có trọng tải đến 300.000 DWT, quy mô luồng cho tàu 100.000 DWT (cỡ tàu đến 200.000 DWT, lớn hơn giảm tải và lợi dụng mực nước để hành hải).

Đối với quy mô bến cảng (đến năm 2030), Nam Định đề xuất quy hoạch 19 bến cảng. Dự kiến, công suất thông qua của cảng sẽ đáp ứng nhu cầu hàng hóa xuất/nhập bằng đường biển khoảng từ 42,6 – 48,1 triệu tấn. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn mở đầu dự kiến khoảng 35.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của công ty và vốn huy động.

Về chức năng bến cảng, Khu bến Hải Thịnh – Cửa Đáy có chức năng “phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nam Định, có các bến cảng và công trình phục vụ các cơ sở đóng mới, sửa chữa, phá dỡ tàu. Nghiên cứu xây dựng bến cảng phục vụ khu kinh tế Ninh Cơ, các cơ sở công nghiệp, dịch vụ khi có yêu cầu”.