Đề xuất xây dựng bến cảng 35.000 tỷ ở Nam Định

Đề xuất xây dựng bến cảng 35.000 tỷ ở Nam Định

Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất bổ sung xây dựng bến cảng Xuân Thiện Nam Định vào quy hoạch cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021- 2030. Dự kiến, công suất thông qua của cảng sẽ đáp ứng nhu cầu hàng hóa xuất/nhập bằng đường biển khoảng từ 42,6 – 48,1 triệu tấn. Trong...